Treningstilbud med AKTIVinstruktør ved Oslo Idrettssenter


  27.01.2017 Kl.14:54  
Av Martin Wiig Larsen


Oslo Idrettssenter på Skullerud har laget et tilbud for kreftpasienter som er lagt opp for å sikre deg et godt og tilpasset treningsopplegg mens du er syk og i tiden etter kreftsykdommen. 

Det tilbys både introduksjonsforedrag, screening og fellestreninger. 

Instroduksjonsforedrag og screening KL 1730 følgende dager:

10.02, 03.03, 31.03, 05.05, 02.06

Faste treninger Tirsdager kl 1615 gjennom året med unntak av i juli. 

Alle deltagere har full tilgang til Oslo Idrettssenter sine lokaler i åpningstiden

Les mer om tilbudet på osloidrettssenter.no

Vis alle nyheter