Stavanger


Pusterommet Stavanger universitetssjukehus

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Her kan du få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.


 

Kontaktinfo 
tlf: 476 25 069

Adresse
Jan Johnsens gate 6. Internatbygget.