PHYS-CAN


Forskning på fysisk aktivitet og kreftrelatert fatigue (PHYS-CAN )

Kreftrelatert fatigue (KRF) er bivirkning av både sykdom og behandling og rapporteres av neste alle pasienter. PHYS-CAN er en internasjonal, multisenterstudie hvor deltakerne (N=925) rekrutteres fra Norge (325) og Sverige (600). Pasienter som nylig er diagnostisert med prostatakreft, brystkreft, og tykktarms-/endetarmskreft hvor det er planlagt å gi adjuvant behandling, vil fortløpende bli inkludert i studien. Hovedhensikten med studien er å fastslå effekten av fysisk trening og atferdsmessig støtte for å forebygge og minimere KRF, bedre livskvalitet og forstå hvilken rolle inflammasjon, cytokiner og genekspresjon har i utvikling og vedlikehold av KRF, samt å øke kunnskapen med hensyn til kostnadseffektivitet i rehabiliteringsprogrammer. En 2x2 faktoriell design med fysisk trening på to intensitetsnivå, med eller uten atferdsmedisinsk støtte blir brukt. Deltakerne følges systematisk opp med fysisk trening; styrke- og kondisjonstrening, over en 6 måneders periode fra behandlingsstart. Halvparten av deltakerne vil få atferdsmedisinsk støtte som strekker seg ut langt utover treningsperioden for å motivere pasienten til å fortsette med trening. Fysiske tester, blodprøver og biopsier og selvrapporterings spørreskjema blir benyttet. Det er baseline testing/målinger og etter 4 mnd, 6 mnd, 1år, 2 år, 5 år og10 år.

Aktiv mot kreft støtter dette forskningsprosjektet med NOK 3,4 mill.

Du kan lese mer om dette studiet på Helse Bergen sin hjemmeside her

Årsrapporten til PHYS-CAN 2013 kan du lese
her