Hva er et Pusterom?

Et Pusterom er et trenings- og aktivitetssenter på sykehuset som tilbyr tilpasset fysisk aktivitet til kreftpasienter under og etter behandling. Det er også en møteplass og sosial arena for pasienter i samme situasjon. De ansatte du møter på Pusterommene har speisalkompetanse innen fysisk aktivtet og kreft.

På denne nettsiden finner du en oversikt over alle etablerte Pusterom i Norge. Du finner også kontaktinfo og timeplan for hvert enkelt Pusterom.

Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivtet inn som en del av kreftbehandlingen. Etablering av Pusterom på sykehus rundt omkring i landet er viktig for å nå dette målet. Pusterommene etableres av Aktiv mot kreft. Stiftelsen gir også sykehuset midler til drift de første tre årene. Vi i Aktiv mot kreft ønsker å takke våre støttespillere og samarbeidspartnere som gjør dette arbeidet mulig.

Last ned infobrosjyre om Pusterommet her

Se video laget av Sykehuset i Vestfold og deres presentasjon av Pusterommet på sykehuset i Tønsberg. https://vimeo.com/158296196