Her finnes AKTIV instruktører


På venstre side finner du oversikt over AKTIVinstruktører som er utdannet ved Norges idrettshøgskole, de er listet opp fylkesvis.Oversikten er oppdatert februar 2017.